Начало Профил на купувача Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД"

Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД"

Процедура по чл.18 ал.1, т.12 от ЗОП (публично състезание) с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

00551-2017-0004 19.09.2017 г.

  1. Решение ОА-115/19.09.2017 г. за откриване на процедура 19.09.2017 г.
  2. Обявление за публикуване. 19.09.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (архив на документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Протокол № 1 / 11.10.2017 г. 23.10.2017 г.
  2. Решение № 126 / 30.10.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 31.10.2017 г.
  3. Протокол № 2 / 30.10.2017 г. 31.10.2017 г.
  4. Доклад от 30.10.2017 г. на комисията за разглеждането и класирането на офертите по обществена поръчка 31.10.2017 г.