Начало Профил на купувача Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД"

Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД"

Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина - Пловдив“ ЕООД

00551-2017-0003 27.07.2017 г.

  1. Решение ОА-91/27.07.2017 г. за откриване на процедура 27.07.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)