Начало Профил на купувача Открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД"

Открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД

00551-2017-0001 15.05.2017 г.

  1. Обявление за поръчка 13.05.2017 г.
  2. Решение за откриване на процедура 13.05.2017 г.
  3. Документация 13.05.2017 г.
  4. Решение ОА-85/18.07.2017 г. за прекратяване на процедура 18.07.2017 г.