Начало Профил на купувача Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД”

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД”

Обява по чл. 20,ал.3 от ЗОП

Публикувано на 24.03.2017 г.

Документация

Публикувано на 24.03.2017 г.

Техническа спецификация

Публикувано на ??.03.2017 г.

Ценова оферта

Публикувано на ??.03.2017 г.

Информация за публикувана обява

Публикувано на 24.03.2017 г.

Проект на Договор

Публикувано на ??.03.2017 г.

Информациш за "Удължаване на срок за подаване на оферти"

Публикувано на ??.03.2017 г.

 

Решение

Публикувано на ??.0?.2017 г.

Протокол

Публикувано на ??.0?.2017 г.