Начало Профил на купувача Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив

 

 Обява по чл. 20,ал.3 от ЗОП

Публикувано на 09.11.2016г.

 Документация

Публикувано на 09.11.2016г.

Приложения документация

Публикувано на 09.11.2016г.

Техническа спецификация

Публикувано на 09.11.2016г.

 Ценова оферта

Публикувано на 09.11.2016г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Публикувано на 09.11.2016г.

Заповед

Публикувано на 24.11.2016г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Публикувано на 24.11.2016г.