Начало История на болницата За нас За болницата

За болницата

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «СВЕТИ МИНА» - ПЛОВДИВ

МБАЛ «Свети Мина» ЕООД - Пловдив е лечебно заведение с дългогодишна традиция и бъдеще в здравеопазването. Болницата е акредитирано лечебно заведение.

 

Предлагаме висококачествена диагностика и лечение на заболявания в областта на:

 • кардиология
 • ендокринология
 • гастроентерология
 • неврология
 • ревматология
 • нефрология
 • офталмологоия
 • оториноларингология
 • акушерство и гинекология
 • хирургия
 • педиатрия
 • физиотерапия и рехабилитация

Състои се от централна база, ул. Иван Вазов №59, и база на ул. Весела №5. Лечебното заведение разполага със следните отделения:

 • Отделение по образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Патохистологична лаборатория
 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение по кардиология
 • Отделение по ревматология
 • Детско отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по неонатология
 • Отделение за активно интензивно лечение

Лечебното заведение разполага със съвременна медицинска техника, осигуряваща качество на диагностичния и лечебен процеси.

 

Цел на болницата

Нашата основна цел е да предлагаме медицински услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на нашите пациенти.


Мисия на болницата

Да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, потърсили медицинска помощ в нашето лечебно заведение, като лекува или облекчава заболяванията им.